Wyszukiwarka obiektów dziedzictwa kulturowego Małopolski
Rustykalne formy cyberfolkloru

Rustykalne formy cyberfolkloru

Rustykalne formy cyberfolkloru

Mogłoby się wydawać, że na archaicznie wykonanych stronach internetowych gospodarstw agroturystycznych rustykalne elementy cyfrowego folkloru będą występowały często. Tymczasem badania pokazały, że tak nie jest. Rustykalne formy cyberfolkloru są rzadkością [Król i Zdonek 2023].

W trakcie badań, rustykalne elementy cyberfolkloru odnotowano na 52 witrynach ccTLD (ok. 12%; krajowa domena najwyższego poziomu .pl). Przyjmowały one najczęściej formę wzorów kaszubskich (ryc. 1). W grafikach kaszubskich dominują motywy i kompozycje roślinne zaczerpnięte z okolicznej przyrody. W 31 przypadkach odnotowano zastosowanie elementów graficznych stylizowanych na drewniane.

wzory kaszubskieRycina 1. Rustykalne elementy cyfrowego folkloru – wzornictwo kaszubskie. Źródło: opracowanie własne na podstawie Internet Archive

Właściwie użyte, rustykalne elementy cyfrowego folkloru mogą podkreślić charakter usług świadczonych w gospodarstwie. Obiekty usytuowane nad morzem wykorzystują motywy morskie, np. muszle lub rozgwiazdy. Z kolei na stronach internetowych gospodarstw położonych w obszarach górskich przeważają motywy przyrodnicze i krajobrazowe, np. fotografie szlaków, szałasów pasterskich, zwierząt gospodarskich. W zbiorze witryn ccTLD odnotowano także cyfrowe szlaczki o charakterze folklorystycznym (ryc. 2).

szlaczkiRycina 2. Przykłady szlaczków stosowanych jako element ozdobny, kończący daną sekcję tekstu lub treści. Źródło: opracowanie własne na podstawie Internet Archive

Więcej w artykule:
Król, K., Zdonek, D. (2023). Promoting Agritourism in Poland with Ready-Made Digital Components and Rustic Cyberfolklore. Big Data Cogn. Comput., 7(1), 23. https://doi.org/10.3390/bdcc7010023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content