Wyszukiwarka obiektów dziedzictwa kulturowego Małopolski
Układ urbanistyczny Ciężkowic

Układ urbanistyczny Ciężkowic

Układ urbanistyczny Ciężkowic

Wielowiekowy proces narastania struktury Ciężkowic (powiat tarnowski) oraz poszczególne fazy jego rozwoju pozostawiły trwałe ślady w strukturze miasta, istotnie przyczyniając się do jej obecnego kształtu. Układ urbanistyczny Ciężkowic zachował swój średniowieczny charakter.

Miasto założono na wniesieniu pond zakolem rzeki Białej na planie prostokąta. W jego centralnej części znajduje się rynek o wymiarach 130 na 100 metrów (ryc. 1). Do dzisiaj podziwiać można murowany ratusz z przełomu XVIII i XIX wieku.

CiężkowiceRycina 2. Rysunek aksonometryczny centralnej części miasta autorstwa H. Kamińskiego – stan z 1965 roku. Źródło: Trusz [1986].

Ratusz w Ciężkowicach został wpisany do rejestru zabytków 14 maja 1985 roku. Budynek ratusza jest parterowy, częściowo podpiwniczony, umiejscowiony na planie prostokąta, z małym wewnętrznym dziedzińcem (ryc. 2). Nad wschodnią częścią budynku, w kalenicy dachu, znajduje się drewniana wieżyczka szalowana deskami i kryta blachą. We wschodniej ścianie wierzy znajduje się tarcza zegarowa. Więcej o dziedzictwie kulturowym Ciężkowic.

Ciężkowice ratuszRycina 2. Widok ratusza w Ciężkowicach od strony południowo-wschodniej, rok 1947. Fot. J. Dutkiewicz. Źródło: Trusz [1986].

Rycina 3. Dokumentacja fotograficzna Ciężkowic. Fot. Karol Król

  • Trusz, M. (1986). Ciężkowice. Studium historyczno-urbanistyczne śródmieścia. Tom III. Pracownia Konserwacji Zabytków Oddział w Krakowie. Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej. Kraków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content