Dziedzictwo kulturowe Małopolski

Wyszukiwarka obiektów dziedzictwa kulturowego Małopolski
Dziedzictwo kulturowe Małopolski

Dziedzictwo kulturowe Małopolski

Dwor w Michałowicach – Kadrówka

Dwor w Michałowicach – Kadrówka Dziewiętnastowieczny dwór w Michałowicach (Dwór Dąbrowskich) zbudowany został według projektu wybitnego architekta Teodora Talowskiego. Obecnie dwór znajduje się w rękach prywatnych. Właściciele od lat 80-tych XX wieku z wielką starannością odbudowują obiekt oraz dbają o otaczający zespół dworski park. Dwór michałowicki był świadkiem ważnych wydarzeń …

Sypańce w Kacwinie

Sypańce w Kacwinie Tradycyjnie w sypańcach gromadzono plony ziemi. Sypańce – autentyczne spiskie spichlerze. Są to drewniane budynki o zrębowej konstrukcji ze ścianami zwężającymi się lekko ku górze. Belki szczytowe są coraz krótsze, przez co boczne ściany przechodzą w kolebkowe sklepienia. Z zewnątrz grubo oblepione gliną lub ziemią z łatwo …

Lipnickie Palmy Wielkanocne

Lipnickie Palmy Wielkanocne Najstarsi mieszkańcy parafii w Lipnicy Murowanej pamiętają zwyczaj sporządzania na Niedzielę Palmową pięknych wysokich palm. Z przekazów swoich przodków zachował się ten zwyczaj do dziś. Palmy, o grubości mieszczącej się w dłoniach, wykonywane są ze starannie układanych pręci i wiązane witkami w odległościach 20/30cm w zależności od …

Kamienie Brodzińskiego

Kamienie Brodzińskiego Pomnik przyrody nieożywionej „Kamienie Brodzińskiego” stanowi grupa ciekawych kształtem skał zbudowanych z piaskowca istebniańskiego. Są one zlokalizowane w szczytowej części wzgórza Paprotna (436 m n.p.m.). Nazwę temu obiektowi nadano na pamiątkę wybitnego poety, historyka, publicysty – Kazimierza Brodzińskiego. Traktował on to miejsce jako swoistą świątynię dumania, z której …

Lipnicka lipina

Lipnicka lipina Była spożywana od dawna w rejonie Lipnicy Murowanej jako codzienny napój, który może zastąpić herbatę. Lipina jest parzona z suszonych kwiatów lipowych. Kwiaty te pozyskuje się od końca czerwca do połowy lipca (nie później niż do 15 lipca). Muszą one być w pełni rozwinięte, lecz nie mogą posiadać …

Wspólnoty urbarialne

Wspólnoty urbarialne Na Orawie – podobnie jak na Spiszu w Polsce – istnieją leśne wspólnoty gruntowe, nazywane urbarami. Powstały one w połowie XIX wieku w czasie Wiosny Ludów i są pozostałością po dawnym prawodawstwie węgierskim obowiązującym tu do lat 20. XX wieku. Ich działanie jednak zostało oparte na dekrecie cesarzowej …

Cyfrowe artefakty turystyki wiejskiej

W latach 2000-2018 popularne było wykorzystywanie przez obiekty turystyki wiejskiej w Polsce amatorskich witryn internetowych w promocji świadczonych usług noclegowych. Do cyfrowych artefaktów zaliczyć można archaicznie wykonane witryny polskich obiektów turystyki wiejskiej, które w latach 2000-2019 hostowane były na bezpłatnych serwerach Republika WWW oraz Miasto Interia.

Łyżkarstwo

Łyżkarstwo uprawiano głównie na wsi w okresie zimowym, kiedy było mniej pracy w polu. Wykonywanie tego rzemiosła wymagało zdolności manualnych oraz dużych nakładów pracy. Do wyrobu łyżek używało się najczęściej drewna miękkiego (lipy, wierzby, topoli, olchy).

Skip to content