Dziedzictwo kulturowe Małopolski

Wyszukiwarka obiektów dziedzictwa kulturowego Małopolski
Dziedzictwo kulturowe Małopolski

Dziedzictwo kulturowe Małopolski

Rustykalne formy cyberfolkloru

Każdy naród posiada swoje skarby. Takim skarbem jest pamięć o własnej historii, bezcenne obrazy, meble, stare monety, sztandary z dawnych pól bitewnych. Jest nim także literatura. I ta wielka, i ta prosta, naiwna, serdeczna. To jest także skarb, który należy zachować od zapomnienia. Analogiczne rozważania snuć można na temat dzieł cyfrowych, spośród których wiele ma niepowtarzalną wartość kulturową.

Rezerwat Przyrody ‘Bór na Czerwonem’

Rezerwat Przyrody ‘Bór na Czerwonem’ Jest jednym z najstarszych rezerwatów przyrody w Polsce. Został on ustanowiony decyzją Rady Miasta Nowego Targu 13 października 1925 r. Początkowo funkcjonował pod nazwą „Na Czerwonem” na niewielkiej powierzchni 2 ha. W 1956 roku dzięki staraniom Prof. Władysława Szafera powiększono powierzchnię rezerwatu o 47 ha …

Skip to content