Imbirówka

Imbirówka pojawiła się po raz pierwszy w Iwkowej w latach 20-tych XX wieku. Największą popularnością imbirówka cieszyła się jednak w okresie powojennym, kiedy to zyskała rozgłos i uznanie wśród miejscowej ludności oraz turystów odwiedzających Iwkową.

Siuśpaj

Od wielu pokoleń na terenach gminy Tarnów uprawiane były różne gatunki zbóż, z których produkowano kaszę, m.in. proso – na jagły, grykę – na tatarkę i jęczmień – na pęczak. Dawniej w gospodarstwach funkcjonowały duże stępy nożne, a obtłuczony w nich jęczmień, pozbawiony łusek zyskiwał swoisty smak i chrupkość.