Wyszukiwarka obiektów dziedzictwa kulturowego Małopolski
Kościół św. Zofii w Bobowej

Kościół św. Zofii w Bobowej

Kościół św. Zofii w Bobowej

Kościół św. Zofii w Bobowej budzi na ogół większe zainteresowanie niż kościół parafialny. Często też bywa mylnie oceniany jako starszy od wspomnianego. Być może przesądza o tym fakt, że przetrwał on przez wieki w pierwotnej postaci, nieskażony żadnymi przebudowaniami i urzeka do dziś swym surowym, gotyckim pięknem.

Gotycki kościół św. Zofii w Bobowej zachował się w niezmienionej formie od czasów średniowiecza. Został zbudowany w 2. połowie XV w. – pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1475 r. Jest to obiekt jednonawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, opięty uskokowymi przyporami. W jedną z nich wmurowano kropielnicę późnogotycką z 4. ćw. XV w.

Kościół św. Zofii w Bobowej. Fot. Karol Król

Kościół nakryty jest dwuspadowymi dachami, krytymi gontem, jeszcze na początku XX w. o wspólnej kalenicy. Nad prezbiterium wznosi się wieżyczka na sygnaturkę nakryta ostrosłupowym hełmem. Wnętrze nakryte jest stropem płaskim i ozdobione fragmentami polichromii z XV w., w prezbiterium z napisem Ihus Xpus. Kościół posiada gotyckie okna ostrołukowe z XV w. Zachowały się też trzy portale gotyckie z XV w. Przy kościele stoi dzwonnica z 2. poł. XIX w., być może została ona nadbudowana na gotyckiej bramce.

Z kroniki filmowej:

One comment

  1. Pingback: Wizyta studyjna w Bobowej – RuralStrateg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content